Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu emailovú adresu: info@adelafilipp.sk, alebo telefonujte na čísle: +421 903 507 102. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

 • Tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale.
 • Obal výrobku môže byť mechanicky poškodený, ktoré vzniklo iba pri otvorení !
 • V prílohe každej objednávky sa nachádza dokument " ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ", ktorý je potrebné vyplniť a zaslať spoločne s vráteným tovarom!

 

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

 • Na tovar platí zákonná záručná doba 2 roky. Začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Pri reklamácii sa postupuje podľa Zákonom daného postupu.
 • Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak zistíte chybu na výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár a počkajte na pokyny ako postupovať.
 • Tovar doručte prostredníctvom pošty, neposielajte na dobierku.
 • Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku.
 • Zo záruýky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromo a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí /par.623 OZ/.ä
 • Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.
 • Pri reklamácii sa postupuje podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 


Tovar zasielajte na adresu:

ÁČKO a.s.
Textilná 19
034 01 Ružomberok

 

 

 

Newsletter

Odoberať naše novinky

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Táto stránka používa cookies. Viac info