Obchodné podmienky

 

 OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.adelafilipp.sk. Podmienky bližšie vymedzujú
a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predaj pre SR zaisťuje spoločnosť ÁČKO a.s :

Název: Áčko a.s.

Sídlo: Textilná 19, Ružomberok 034 01

IČO: 315 77 148

DIČ: SK 2020430489

Kontakt: Mgr. Danka Surová

Telefón: + 421 903 402 961

Email: info@adelafilipp.sk

Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka a.s.

Číslo účtu: 1254696655/0200

Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0200 0000 0012 5469 6655

BIC: SUBASKBX

Technická podpora: Irisoft s.r.o

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

 

2. Objednanie tovaru:

 

2.1 Kupujúci si vyberie tovar z ponuky internetového obchodu, vloží ho do košíka, vypíše kontaktné údaje a odošle objednávku ( tlačidlom -Objednávka s povinnosťou platby.

 

2.2 Po dokončení objednávky kupujúci obdrží potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru, termínom odoslania a spôsobom platby. Predávajúci tovar odošle. Kupujúci zásielku preberie a skontroluje či je všetko v poriadku. V prípade reklamácie kupujúci postupuje podľa bodu 10.5 týchto Obchodných podmienok.

 

2.2.1 V uvedenom postupe môžu nastať komplikácie :

 

a) Nenašli ste žiadaný výrobok, alebo sa jednoducho "nedá" objednať? Napíšte nám na adresu predajna@acko.sk správu s výrobkami ktoré chcete objednať a kontaktnými informáciami. Rovnako môžete zatelefonovať na servisné telefónne číslo : 0903 531 427

 

b) Nedostanete potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru? Niekedy sa stáva, že vo Vašej e-mailovej schránke je správa od nás uvedená ako SPAM (nevyžiadaná pošta). Ak ste nedostali potvrdzovací e-mail, neváhajte nás kontaktovať.

 

c) Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať. + 421 903 402 961

 

2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

 

3. Odstúpenie od zmluvy:

 

3.1 Tovar môže kupujúci vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru spomínaných v bode 3.2 bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného.

 

3.2 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

 

3.3 Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné.

 

4. Storno objednávky zo strany kupújúceho:

 

4.1 Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do 24 hodin pred jej záväzním potvrdením. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle + 421 903 402 961  alebo emailom info@adelafilipp.sk. Kupujúci je povinný uviesť číslo stornovanej objednávky.

 

5. Ceny:

 

5.1 Všetky ceny na www.acko.sk sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Prevádzkovateľ obchodu nie platcom DPH.

 

5.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

6. Platby:

 

6.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 

a) BANKOVÝM PREVODOM - platba vopred

 

b) NA DOBIERKU – tento spôsob kupujúci zvolí vtedy, keď chce tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí

 

6.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

7. Dodacie podmienky a termíny:

 

7.1 Akonáhle predávajúci obdrží objednávku, zašle kupujúcemu potvrdenie o jej prijatí. Predávajúci zistí, či objednaný tovar má na sklade. V prípade, že tovar má na sklade, dopraví ho kupujúcemu do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade nemá, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať do 24 hodín. V prípade, že tovar bol zadaný do výroby, je dodacia doba do 14 pracovnných dní. V obidvoch prípadoch bude kupujúci informovaný o presnom čase dodania tovaru.

 

7.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

8. Doručenie tovaru:

 

8.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou GLS

 

8.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

8.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

 

8.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

 

8.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

8.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

8.7 Výška poplatkov za doručenie objednáného tovaru:

 

- Pri objednávke do 39 € je poštovné 5,60 €

 

( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE NA DOBIERKU )

 

- Pri objednávke do 39 € je poštovné 4,00 €

 

( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE PREVODOM NA ÚČET )

 

- Pri objednávke nad 39 € je poštovné 0,- €

 

- Pri osobnom odbere poštovné neúčtujeme.

 

( Osobný odber na adrese: Textilná 19, 034 01 Ružomberok. )

 

Hmotnosť balíka je omedzená do 30 kg.

 

SÚČASŤOU DODANIA NIE JE INŠATALÁCIA A VÝNOS TOVARU !

 

8.8 Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch kupujúci pošle e-mailom na emailovú adresu: predajna@acko.sk, alebo telefonicky na čísle: + 421 903 402 961. O postupe vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania oznámenia.

 

Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte:
+ 421 903 402 961.

 

9. Atypické rozmery výrobkov:

 

9.1 Atypické výrobky sa dajú objednať elektronicky len za týchto podmienok:
a) objednávku kupujúci odošle na email: info@adelafilipp.sk
b) predávajúci vypočita kupujúcemu cenovú ponuku
b) platba za tovar: PLATBA PREDOM na bankový účet, podľa predávajúcim uvedených platobných údajov
c) dodacia lehota pre dodanie atypického výrobku môže byť: 2 - 4 týždne

 

10. Záruky a reklamácie:

 

10.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 

10.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

 

10.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

10.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

10.5 Postup reklamácie

 

10.5.1 Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch kupujúci pošle e-mailom na emailovú adresu: info@adelafilipp.sk, alebo telefonicky na čísle: + 421 903 402 961. O postupe vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania oznámenia.

 

10.5.2 Podmienky pre vrátenie tovaru:

 

a) Tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale.

 

b) Obal výrobku môže byť mechanicky poškodený, ktoré vzniklo iba pri otvorení !

 

10.5.3 V prílohe každej objednávky sa nachádza dokument " ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ", ktorý je potrebné vyplniť a zaslať spoločne s vráteným tovarom!

 

Tovar kupujúci zašle na adresu: ÁČKO a.s., Textilná 19, Ružomberok, 034 01 Slovensko

 

 

<< späť

 

Newsletter

Odoberať naše novinky

Táto stránka používa cookies. Viac info