Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie:

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Áčko a.s. so sídlom v Ružomberku, Textilná 19, PSČ 034 01, IČO: 315 77 148, zapísanou na Krajskom súde v Žiline; oddiel: Sa, vložka číslo: 151/L, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.adelafilipp.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.

Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky či uskutočnenú v niektorej z našich kamenných predajní.

Predaj pre SR zaisťuje spoločnosť ÁČKO a.s :

Názov: Áčko a.s.

Sídlo: Textilná 19, Ružomberok 034 01

IČO: 315 77 148

DIČ: 2020430489

IČ DPH: SK2020430489

Telefón: + 421 903 402 961

Email: info@adelafilipp.sk

Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka a.s.

Číslo účtu: 1254696655/0200

Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0200 0000 0012 5469 6655

BIC: SUBASKBX

Technická podpora: Irisoft s.r.o

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

2. Objednanie tovaru:

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov.

Objednávka sa stáva záväznou doručením predávajúcemu.

Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

V prípade reklamácií nás kontaktujte. V uvedenom postupe môžu nastať komplikácie :

a) Nenašli ste žiadaný výrobok, alebo sa jednoducho "nedá" objednať? Napíšte nám na adresu predajna@acko.sk správu s výrobkami ktoré chcete objednať a kontaktnými informáciami. Rovnako môžete zatelefonovať na servisné telefónne číslo +421 903 402 961
b) Nedostanete potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru? Niekedy sa stáva, že vo Vašej e-mailovej schránke je správa od nás uvedená ako SPAM (nevyžiadaná pošta). Ak ste nedostali potvrdzovací e-mail, neváhajte nás kontaktovať.
c) Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať. +421 903 402 961

3. Odstúpenie od zmluvy:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného.
Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu predávajúceho.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4. Storno objednávky zo strany kupúcich:

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná.

V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu info@adelafilipp.sk alebo telefonicky na +421 903 402 961 a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov.

V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

5. Dodacie podmienky:
Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného.
Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné.

Výška poplatkov za doručenie objednáného tovaru:
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 5,60 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE NA DOBIERKU )
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 5,60 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov DHL a PLATBE KARTOU KURIÉROVI )
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 4,00 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE PREVODOM NA ÚČET )
- Pri objednávke nad 39 € je poštovné 0,- €
- Pri osobnom odbere poštovné neúčtujeme.
( Osobný odber na adrese: Textilná 19, 034 01 Ružomberok. )

Hmotnosť balíka je omedzená do 30 kg.
SÚČASŤOU DODANIA NIE JE INŠTALÁCIA A VÝNOS TOVARU !
Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu emailovú adresu: predajna@acko.sk, alebo telefonujte na čísle: +421 903 402 961. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte:

+421 903 402 961.

6. Možnosti platby:
Všetky ceny na www.adelafilipp.sk sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním
objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy
upozorníme.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.

Máte niekoľko možností platby za Vami objednaný tovar:
a) BANKOVÝM PREVODOM - platba vopred
b) NA DOBIERKU – tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí
c) PLATBA KARTOU KURIÉROVI - tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť kartou až pri samotnom prevzatí

7. Termíny a dodacie termíny:
Akonáhle obdržíme Vašu objednávku, zašleme Vám potvrdenie o jej prijatí. Zistíme, či Vami objednaný tovar máme na sklade. V prípade, že tovar máme na sklade dopravíme Vám ho do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade není, pracovníčka zo zákazníckého servisu Vás o o tejto skutočnosti bude informovať do 24 hodín. V prípade, že tovar bol zadaný do výroby, je dodacia doba do 14 pracovnných dní. V obidvoch prípadoch Vás budeme včas informovať o presnom čase dodania vášho tovaru.

8. Atypické rozmery výrobkov:
Atypické výrobky sa dajú objednať elektronicky len za týchto podmienok:
a) objednávku odošlete na email: info@adelafilipp.sk
b) vypočitame Vám cenovú ponuku
c) platba za tovar: PLATBA PREDOM na bankový účet, podľa nami uvedených platobných údajov
d) dodacia lehota pre dodanie atypického výrobku môže byť: 2 - 4 týždne

9. Reklamačný poriadok:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu emailovú adresu: predajna@acko.sk, alebo telefonujte na čísle: +421 903 531 427. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

i. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.

ii. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovare.

iii. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru.

iv. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@adelafilipp.sk alebo na tel. čísle + 421 903 402 961. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Áčko a.s., Textilná 19, Ružomberok 034 01 spolu s vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.v. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

vi. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

vii. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

Tovar zasielajte na adresu:
ÁČKO a.s.
Textilná 19, Ružomberok
034 01 Slovensko

Newsletter

Odoberať naše novinky

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Táto stránka používa cookies. Viac info